Schonewille Administratie en Advies

Hoe maak je boekhouden makkelijker?

Ze kijkt me verbaasd aan als ik zeg dat ik trots op haar ben. “Ja, echt”, zeg ik. “Je kunt het helemaal zelf en dat betekent dat je mij niet meer zoveel nodig hebt. Je hebt de basiskneepjes van het vak, het boekhoudvak, onder de knie.”

Mijn hulp werd gevraagd omdat de bedrijfsadministratie niet helemaal op orde was. Er was geen overzicht meer. De administratie vertoonde onvolkomenheden die opgelost moesten worden, zodat er weer overzicht en inzicht zou zijn. Het is dan fijn dat ik het allemaal oplos, maar dan kun je erop rekenen dat er in de toekomst weer dezelfde problemen ontstaan. Daarom betrok ik de administratrice bij het proces. Door samen te werken haalden we niet alleen de foutjes eruit, maar leerde zij ook hoe ze het voortaan beter kon aanpakken.

Inzicht en zelfvertrouwen
Samen maakten we een plan van aanpak en bekeken de posten één voor één. We noteerden de problemen die niet direct opgelost konden worden, zodat we die een volgende keer konden oppakken. Al lerend brachten we de boekhouding op orde. En dat leverde de administratrice veel op, vooral inzicht én zelfvertrouwen.

Aanwijzingen oppakken
De samenwerking verliep goed. Mijn aanwijzingen werden goed opgepakt. En dat was te zien in de navolgende jaren waarin er steeds minder te corrigeren was en de inzet van mijn kant afnam. De administratrice leerde onder andere de aansluitingen in de administratie te zien, het goed afletteren in de bank(en) en de regels voor BTW en de toepassing daarvan.

Uitdagend proces
Ik kan er zo van genieten om iemand iets te leren. En inderdaad dan ben ik ook trots op degene die het zo goed oppakt. Elke keer een stapje verder door meer inzicht. Ik doe er elke keer een schepje bovenop als de klant eraan toe is. En dan ben ik oprecht trots op ‘mijn leerling’ die het zo goed heeft opgepakt. Ik heb haar veel kunnen leren door het steeds makkelijker te maken en het proces uitdagend te houden. Zien dat iemand het steeds beter gaat begrijpen en uitvoeren, daar word ik telkens weer trots en enthousiast van.

Lammie Schonewille